Osteopati

Jonas læser til osteopat og får ofte spørgsmålet: hvad er osteopati?  

Formålet med denne side er at give dig et bedre indblik i dette.  

Osteopati – hvad er det?  
Osteopati er en helhedsorienteret tilgang til sundhed, som vinder stigende popularitet over hele verden, også her i Danmark. Med sit fokus på kroppens naturlige helingsprocesser og individuelle behov tiltrækker osteopati et bredt spektrum af mennesker, der søger en alternativ tilgang til at optimere deres helbred. Osteopati henvender sig til alle, som ønsker at optimere deres sundhed, og benyttes i dag af alt fra unge atleter, travle forretningsfolk, gravide kvinder og ældre med kroniske lidelser. 

Den osteopatiske tilgang  
En af principperne bag osteopatien er antagelsen, at man ved at øge kroppens funktion og sundhed kan reducere smerte og gener som et biprodukt heraf. Denne teori er understøttet af den nuværende evidens, som i højere grad bevæger sig mod sundhedsfremme frem for sygdomsbehandling. Tesen er, at smerter og problematikker i højere grad eksisterer i en krop, hvor funktion og sundhed er komprimeret, og i mindre grad hos det sunde individ. 

Den osteopatiske undersøgelse involverer en del detektivarbejde. Osteopaten undersøger helhedsorienteret krop og sind. Osteopaten identificerer via sin undersøgelse områder med begrænsninger og arbejder via en bred vifte af teknikker som facilitator med henblik på at aktivere kroppens egne selvhelende mekanismer. 

Osteopati vs. Fysioterapi  
Gerda har i flere måneder haft nakkesmerter og opsøger en osteopat for at reducere sine smerter. En fysioterapeut ville primært fokusere på en lokal undersøgelse og behandling af nakken. Osteopaten har derimod større fokus på kroppens funktion som helhed, frem for fysioterapeuten som primært vil have sit fokus på nakken. Den osteopatiske tilgang udvider behandlingsmulighederne ved at undersøge andre relevante strukturer, der har forbindelse til nakken. Osteopaten arbejder ud fra antagelsen om, at kroppens strukturer er indbyrdes forbundne og derfor påvirker hinanden. I sin undersøgelse af Gerda gør osteopaten sig nogle af de følgende fund: nedsat bevægelighed i nakken, højre skulder og brystryg, nedsat styrke i højre skulder, og meget spændte og ømme kæbemuskler. Med et dybdegående kendskab til kroppens anatomi og sammenhænge mellem disse strukturer vil osteopaten vælge de passende teknikker og behandle nakken (direkte behandling), men også de andre områder (indirekte behandling). Typisk vil osteopaten udføre relevante tests før og efter behandlingen for at vurdere, om behandlingen har haft den ønskede effekt. 

Ønsker du at booke tid